Vanuit de groene traineeships bij IVN en Brabants Landschap.