Liefde voor de natuur begint met goed kijken. Want wat je liefhebt koester je.

In de documentaire Groenkijkers volgt filmmaker Sanne Rovers natuurbeschermers zoals haar vader, die tegen de achtergrond van klimaatverandering, stikstofcrisis en achteruitgang van de biodiversiteit, elk op hun eigen wijze hun stukje natuur proberen te beschermen. Een poëtische en urgente mozaïek-film over liefde, verwondering, verdriet en hoop.

Nu terug te zien op 2Doc

Kijk hier voor vertoningen en events

AGENDA

Wil je meedoen?

Organiseer een vertoning

Juist nu hebben we verhalen nodig over klimaatactie. We hebben voorbeelden nodig van mensen die, zonder te weten hoe het eindigt, aan de slag gaan. Groenkijkers biedt ons deze voorbeelden, troost, en inspiratie. We bieden de film aan voor vertoningen met eigen gezelschap, eventueel met een Q&A met regisseur Sanne Rovers of een van de hoofdpersonages. Denk aan een vrijwilligersdag, een buurtevent of nieuwjaarsborrel. We moedigen aan om vooral ook een +1 mee te nemen die nog niet veel heeft met het onderwerp, om via de film op een laagdrempelige manier te enthousiasmeren ook groenkijker te worden.

Organiseer een inhoudelijke bijeenkomst

Via fragmenten uit de film gaan we het gesprek aan over thema’s als de groen/grijs verhouding in de stad, het herstel van de balans tussen natuur en landbouw, de overdracht naar een volgende generatie en emoties die opspelen bij iedereen die zich bezighoudt met de klimaatcrisis, zoals liefde, hoop en rouw. We denken graag mee over de juiste inhoud en fragmenten voor verschillende doelgroepen. We werken hiervoor samen met theatergezelschap Gouden Haas. Zij ontwikkelden, als onderdeel van hun Groene Kliniek, speciale gesprekskaarten voor de film. Deze bijeenkomsten trekken met name personen die al redelijk zijn ingevoerd in de thematiek. 

BUITEN

Wil je buiten in actie komen?

Op de website van SoortenNL staat een activiteitenkalender met daarop allerlei workshops, excursies en teldagen van de verschillende natuurorganisaties, zodat geïnteresseerde groenkijkers zich meteen ergens kunnen aansluiten.

PODCAST

Frisse Blik is er voor iedereen die geen duif van een cavia kan onderscheiden, denkt dat je voor awesome wildfoto’s naar Zuid-Afrika moet, of buiten zijn alleen iets is voor jonge gezinnen en ANWB boomers. Laat ons je het tegendeel bewijzen! In deze podcast maken we kennis met allerlei vormen van natuurbeleving: van plantmedicatie tot natuurfotografie, van een liefde voor reptielen tot een voedselbos in Curaçao en van groen als eindeloze inspiratie voor kunst en muziek tot queer walks.

In Frisse Blik laten we zien dat naar buiten gaan niet alleen altijd en overal kan, je wordt er ook nog eens gelukkig van!

Gemaakt door Stratenmakers Audiocollectief in opdracht van en co-productie met Impact Makers. Meer info? Volg onze instagram Frisseblik_nl.

NIEUWS
Pakhuis de Zwijger
Kunnen we een natuurgebied maken van Amsterdam? Een avond met praktische tips en liefdevolle gesprekken.
Link
De Docupdate
'Het vereist een onverwoestbaar soort optimisme om te midden van de sombere berichten over het klimaat en de teruglopende biodiversiteit het kleine te blijven eren.'
Link
Nieuwsweekend Radio 1
'Groenkijkers' tuigt monument op voor micro-natuurbeschermer
Link
2DocTalk met regisseur Sanne Rovers
'Elk initiatief om de natuur te redden maakt een verschil'
Link
Podcast Toekomst voor de Natuur
Liefde, rouw en hoop: een ode aan natuurbeschermers - met Sanne Rovers
Link
CONTACT

Producent

Docmakers

Ilja Roomans | info@docmakers.nl

Impactproducent

Impact Makers

Vera Born | vera@impactmakers.nl

CONTACT

Producent

Docmakers

Ilja Roomans | info@docmakers.nl

Impactproducent

Impact Makers

Vera Born | vera@impactmakers.nl